Terapeuticko - formativní přístupy

 
POZVÁNKA

 

NA  PŘEDNÁŠKU  PRO NOVÉ ASISTENTY A RODIČE NOVÝCH ŽÁKŮ

 

TERAPEUTICKO – FORMATIVNÍ PŘÍSTUPY VE SPECIÁLNÍ PEDAGOGICE

 

 

PŘEDNáŠEJÍcÍ: 

Mgr. Šárka  Krpenská (úvod)

Ludmila Poskonková (muzikoterapie)

Marie prokešová (canisterapie)

 

TermÍn: 14. 3. 2011 ve 14 hodin

 

MÍsto konÁnÍ:  ZŠ daneta, V.P

 

Comments