Softwarové programy v edukaci osob s kombinovaným postižením

 
POZVÁNKA

 

NA  PŘEDNÁŠKU  PRO UČITELE,  ASISTENTY A OSTATNÍ PEDAGOGICKOU VEŘEJNOST

 

Softwarové programy v edukaci osob
 
 s kombinovaným postižením

 

PŘednÁŠejÍcÍ:  pavel Zikl, Ph.D.

 

TermÍn: 21. 2. 2011 ve 14 hodin

 

MÍsto konÁnÍ:  ZŠ daneta, tŘÍda V. P

Comments