Práce s hlínou na hrnčířském kruhu

 
POZVÁNKA

 

NA  WORKSHOP  PRO UČITELE,  VYCHOVATELKY A ASISTENTY

 

Práce s hlínou na hrnčířském kruhu

 

 
 
lektor:  MARIE KUBÍČKOVÁ

 

TermÍn: 7. 3. 2011 ve 14 hodin

 

MÍsto konÁnÍ:  ZŠ daneta, KERAMICKÁ DÍLNA

Comments