Logopedická intervence

 
POZVÁNKA

 

NA  PŘEDNÁŠKU  PRO UČITELE,   ASISTENTY, RODIČE A OSTATNÍ PEDAGOGICKOU VEŘEJNOST

 

Logopedická intervence u žáků s mentálním či
 
 kombinovaným postižením

 

PŘEDNáŠEJÍcÍ:  PhDr. Petra Bendová

 

TermÍn: 16.5. 2011 ve 14 hodin

 

 

MÍsto konÁnÍ:  ZŠ daneta, V.P

Comments