Hliněná batika

 
POZVÁNKA

 

NA  TVOŘIVOU DÍLNU  PRO UČITELE,   ASISTENTY A RODIČE

 

 
Hliněná batika

 

 

 

PŘEDNáŠEJÍcÍ:  Mgr. jana Martincová

 

TermÍn: 6.6. 2011 ve 14 hodin

 

S sebou: pracovní oděv

 

MÍsto konÁnÍ:  ZŠ daneta, V.P

Comments