Školení, semináře, přednášky

Pozvánka na přednášku pro učitele, asistenty, rodiče a ostatní pedagogickou veřejnost
Metodika práce s dětmi s vadou zraku
Přednášející: Bc. Marie Mrázová
Termín: 6. 12. 2010 ve 14 hodin, místo konání: ZŠ DANETA, třída v. p

Pozvánka na seminář pro učitele, asistenty, rodiče a ostatní pedagogickou veřejnost
Arteterapie
Téma: Rodina
S sebou: kameny dle členů vaší rodiny počet a barevnost závisí na vás. kameny vypovídají o dotyčných, které představují.
Termín: 4. 10. 2010 ve 14 hodin, místo konání: ZŠ DANETA, třída v. p

Pozvánka na
Podzimní Danetí tvoření s Maruškou
Přednášející: Bc. Marie Mrázová
Termín: 18. 10. 2010 ve 14 hodin, místo konání: ZŠ DANETA, třída v. p

Pozvánka na seminář pro učitele a asistenty
Zdravotní tělesná výchova
Přednášející: Mgr. Helena Soukupová, Dita Petrů, Pavla Štaierová, dis.
Termín: 4. 10. 2010 ve 14 hodin, místo konání: ZŠ DANETA, třída v. p

Pozvánka na seminář pro asistenty a rodiče nových žáků
Žák s kombinovaným zdravotním postižením v základní a střední škole
Přednášející: Mgr. Zuzana Kramářová
Termín: 20. 9. 2010 ve 14 hodin, místo konání: ZŠ DANETA, třída v. p

Pozvánka na seminář pro učitele a asistenty
Cvičení na velkých míčích a projekt "ruce"
Přednášející: Mgr. Michaela Prokopová, Mgr. Jana Belková
Termín: 7. 6. 2010 ve 14 hodin, místo konání: ZŠ DANETA, třída v. p

Pozvánka na seminář
Práce s programem Formix
Přednášející: Mgr. Jan Skalský
Termín: 24. 5. 2010 ve 14 hodin, místo konání: ZŠ DANETA, třída v. p

Pozvánka na workshop pro učitele, asistenty a rodiče s názvem
Drátkování, korálkování
Přednášející: Mgr. Zuzana Kramářová
Termín: 10. 5. 2010 ve 14 hodin, místo konání: ZŠ DANETA, třída v. p

Pozvánka na přednášku pro učitele, asistenty, rodiče a ostatní pedagogickou veřejnost s názvem
Aromaterapie
Přednášející: Vladislava Jezberová - aromaterapeutka, cvičitelka jógy, masérka a odbornice na zdravou výživu
Termín: 3. 5. 2010 ve 14 hodin, místo konání: ZŠ DANETA, třída v. p

Pozvánka na seminář pro učitele, asistenty a rodiče s názvem
Orofaciální stimulace
Přednášející: Mgr. Svatava Formánková, Mgr. Šárka Krpenská
Termín: 22. 3. 2010 ve 14 hodin, místo konání: ZŠ DANETA, třída v. p

Pozvánka na seminář pro asistenty a rodiče s názvem
Terapeuticko-formativní přístupy ve speciální pedagogice
Přednášející: Mgr. Barbora Kolářová - úvod do terapiem, Mgr. Dana Suchá - snoezelen, Mgr. Martina Melichárková - arteterapieů
Termín: 15. 3. 2010 ve 14 hodin, místo konání: ZŠ DANETA

Pozvánka na seminář pro asistenty a rodiče s názvem
Pedagogická rehabilitace
Přednášející: Pavla Štaierová, dis. Dita Petrů
Termín: 22.2. 2010 ve 14 hodin, místo konání: ZŠ DANETA

Pozvánka na seminář pro učitele, asistenty a rodiče (informace ze školení)
Přednášející: Mgr. Bohdana Voříšková - činnostní učení (tvořivá škola), Mgr. Tomáš Bedrna - náměty pro enviromentální výchovu v naší škole
Termín: 8. 2. 2010 ve 14 hodin, místo konání: ZŠ DANETA

Pozvánka na seminář pro učitele, asistenty, rodiče a ostatní pedagogickou veřejnost s názvem
Muzikoterapie
Přednášející: Vlastimil Marek - hudebník, muzikoterapeut, autor mnoha knih a cd
Termín: 18.1. 2010 ve 14 hodin, místo konání: ZŠ DANETA

Pozvánka na seminář pro učitele, asistenty, rodiče a další pedagogickou veřejnost s názvem
Ergoterapie
Přednášející: Bc. Marika Hrušová
Termín: 7. 12. 2009 ve 14 hodin, místo konání: ZŠ DANETA

Pozvánka na seminář pro učitele, asistenty a rodiče s názvem
Výtvarné terapie v praxi
Přednášející: Mgr. Martina Melichárková
Témata:
  • keramika - základní zpracování ker. hlíny, glazur, metodické postupy při práci s klienty - vlastní výrobek
  • artefiletika - prožitkový seminář na téma maska, stručné seznámení s artefiletikou v edukačnímprocesu, rozdíl mezi arteterapeutickým a artefiletickým přístupem
  • arteterapie - terapeutické využití keramické hlíny
Termín: 16.11.2009 od 7 do 14 hodin, místo konání: ZŠ DANETA

Pozvánka na seminář pro učitele, asistenty a rodiče
Fyzioterapie
Přednášející: Pavla Štaierová, dis.
Termín: 2. 11. 2009 ve 14 hodin, místo konání: ZŠ DANETA, třída v. p

Pozvánka na seminář pro asistenty pedagoga a rodiče s názvem
Žák s kombinovaným zdravotním postižením v základní a střední škole
Přednášející: Mgr. Pavel Zikl
Témata: vstupní informace o MŠ, ZŠ a PŠ DANETA, aktivity školy, formy a metody vzdělávání, vzdělávací programy, žáci a jejich zdravotní postižení, základní principy a zásady práce se žáky s kombinovanými vadami, dětská mozková obrna, evaluační systémy v procesu vzdělávání, volnočasové aktivity pro zdravotně postižené
Termín: 21.9.2009 ve 14 hodin
Místo konání: ZŠ DANETA

Pozvánka na seminář pro učitele, asistenty a rodiče s názvem
Fyzioterapie
Přednášející: Pavla Štaierová, dis.
Témata: míčková facilitace, cvičení s overbally, cvičení na míči
Termín: 2.11.2009 ve 14 hodin, místo konání: ZŠ DANETA