Kdo si hraje, nezlobí 18. 2. 2010

Dne 18.2.2010 proběhl první projektový den kalendářního roku 2010
"Kdo si hraje, nezlobí...", který probíhal hned na několika místech.

Část našich žáků se podívala na domovskou půdu našeho odborného partnera projektu - UHK, a to do dílenských prostor Katedry technické výchovy, kde žáci společně se svými pedagogy a studenty UHK vytvářeli jednoduché didaktické pomůcky ze dřeva. Druhá část žáků se vydala na výlet do nedalekého pardubického zámku, kde shlédla stálou expozici hraček s výukovým programem pod názvem "Bylo, nebylo...". Žáci si mohli nejenom prohlédnout hračky našich prababiček, ale také rozpoznávat materiály z kterých byly vyrobeny a hravou formou si doplnit nebo osvěžit poznatky a vědomosti. Třetí část našich žáků pak společně se studenty UHK tvořila v prostorách Základní a praktické školy Daneta v Nerudově ulici. Zde se žáci pokoušeli vytvářet ze dřeva jednoduché ozdoby a posléze si v "Hracím koutku" vyzkoušeli didaktické pomůcky ze dřeva, které pro ně vyrobili studenti UHK v rámci své studijní přípravy.

Po dobře vykonané práci si žáci nakonec zazpívali v relaxační místnosti s paní učitelkou Lídou.
Mgr. Martina Melichárková

Vážení, dovolujeme si vás pozvat na projektový den
KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ KONANÝ VE ČTVRTEK 18.2.2010 OD 10.00 HODIN DO 11.30 HODIN V PROSTORÁCH ZAŘÍZENÍ MŠ, ZŠ a PŠ DANETA V NERUDOVĚ ULICI A V PROSTORÁCH UHK.

V dílenských prostorách UHK bude probíhat výroba hraček a didaktických pomůcek ze dřeva; ve Východočeském muzeu v Pardubicích pak prohlídka stále expozice hraček s možností vyzkoušet si práci s jednotlivými materiály a nakonec v budově Danety výroba dřevěných dekorací.
V rámci projektového dne bude začleněn "hrací koutek", kde si naši žáci budou moci vyzkoušet manipulaci s didaktickými hračkami zapůjčenými od odborného partnera projektu UHK.

Těšíme se na vaši účast!!