Exkurze do Domova, 3. 2. 2011

Exkurze žáků  8. a 9.ročníků

Ve čtvrtek 3.2.2011 zavítali žáci 8. a 9.ročníků speciální školy Daneta na exkurzi do Domova V Podzámčí v Chlumci nad Cidlinou. Tento domov je domovem pro seniory, obyvatele s demencemi a Alzheimerovou chorobou. A proč jsme se vydali právě na toto místo?

V rámci projektu ESF, jehož jedním z cílů je příprava pro volbu budoucího povolání, navštěvujeme firmy, služby a podniky, kde se nachází nějaká reálná možnost budoucího zaměstnání našich žáků. Chceme, aby žáci viděli a zažili, co taková profese obnáší a mohli se včas rozhodnout pro další studium a pozdější výběr povolání.

A s čím jsme se potkali v tomto domově? Především s prací pečovatelek či ošetřovatelek (ošetřovatelů), kteří svojí každodenní poctivou prací přispívají k naplňování potřeb místních seniorů. Zdravotnickou péči zde zajišťují zdravotní sestry, jednou za čas přijíždí i lékař. Neméně důležitou práci zde zastávají paní uklizečky, pradlenky i kuchaři.  Celé vedení zastřešuje paní ředitelka Mgr.Cabadajová, která nám velmi hezky o práci všech v domově povídala. Vedoucí sociálního úseku Mgr.Horáková nás provedla celým domovem, ukázala nám pokojíky, tělocvičnu, pracovní dílny, kavárničku, jídelnu a např. i speciální koupelny. Žáci s paní ředitelkou diskutovali o tom, co je zajímá. Velmi silně na všechny zapůsobilo téma smrti, které se takovýmto domovům nevyhýbá. Prohlídka i vyprávění bylo velmi zajímavé, děkujeme za čas a ochotu, který nám zaměstnanci Domova V Podzámčí věnovali a za jejich opravdu milé a vřelé přijetí. Snad tato zkušenost přinesla do života našich žáků jasnější představy o péči o naše babičky a dědečky. M.Bourová

 

 

Účastníci: Groh Martin, Pilařová Andrea, Kovács Michal, Šrámová Eva, Novák Marek, Havránek Radim + dozor Bourová
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

Comments