Barvy podzimu 1

Vážení, dovolujeme si vás pozvat na projektový den

BARVY PODZIMU KONANÝ VE ČTVRTEK 22.10. 2009 OD 9.HODIN V PROSTORÁCH ZAŘÍZENÍ DANETA V NERUDOVĚ ULICI.

Jednotlivé třídy budou proměněny ve výtvarné dílny - v nichž se budou žáci společně s pedagogy věnovat výtvarným technikám:
  • práce s hlínou a přírodními materiály (květináče, misky, obrázky s otisky travin..),
  • pletení košíků,
  • otiskování přírodnin na textil,
  • artefiletikcké činnosti v přírodě,
  • vytvoření podzimního aranžmá s využitím přírodnin, zemědělských plodin atp.
Těšíme se na vaši účast!!