A nadešel čas vánoc 1

Dne 15. a 16.12.2009 proběhly dva projektové dny ve spolupráci s odborným partnerem projektu UHK. A to v prostorách Univerzity HK, kde žáci společně se svými pedagogy a studenty UHK vytvářeli - v improvizované výtvarné dílně- jednoduchá vánoční přání, věnečky, svícny a svíčky z medových plátů. Součástí této dílny byla i výstava vzniklých výrobků (jako motivační prvek žáků).

Třetí projektový den pak už proběhl v prostorách Základní a praktické školy Daneta v Nerudově ulici, a to 17.12.2009. Během celého dne se konala vystoupení zájmových kroužků a pěveckého sboru Daneťáček, ve třídách probíhaly vánoční besídky a rozbalování dárečků. V artefiletické dílně pak žáci zdobili perníčky a vytvářeli z nich různé fantazijní obrazce.. ty si pak odnášeli domů - jako dekoraci vánočních mís či stromečků.

Mgr. Martina Melichárková

Vážení, dovolujeme si vás pozvat na projektový den

A NADEŠEL VÁNOČNÍ ČAS..
KONANÝ OD ÚTERÝ 15.12. DO ČTVRTKU 17.2..2009 , A TO ÚTERÝ A STŘEDU NA UHK (DLE ROZPISU ORGANIZACE PROJEKTOVÉHO DNE) OD  9.00 HODIN DO 12.00 HODIN A VE ČTVRTEK POUZE V PROSTORÁCH ZAŘÍZENÍ MŠ, ZŠ a PŠ DANETA V NERUDOVĚ ULICI - OD 8.30 HODIN DO 11.30 HODIN.

V prostorách UHK budou otevřené výtvarné dílny - v nichž se budou žáci společně s pedagogy
a studenty UHK věnovat výtvarným technikám:
  • výroba vánočních přání - malba na hedvábí,
  • práce s keramickou hlínou a keramickými glazurami,
  • výroba vánočních ozdob a svícnů z medových plátů,
  • drátování.
Zároveň v prostorách UHK proběhne výstava výrobků našeho zařízení ve stylovém stánku.
V prostorách Danety bude ARTEFILETICKÁ DÍLNA.

Těšíme se na vaši účast!!